Läs/skrivsvårighter? NPF diagnos?

  Vi har specialutbildad persaonal för elever med Läs/skrivsvårigheter eller NPF Diagnos
   
   

  För dig som har Dyslexi (läs- och skrivsvårigheter), NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) eller andra inlärnings bekymmer.

  • Vi hjälper dig med ansökan om att få kunskapsprovet muntligt eller med förlängd provtid.
  • Vi gör ordavkodning för dig som inte har någon dokumentation.
  • Enskild teori 40 min vid varje tillfälle. Där du och din lärare diskuterar trafik utifrån bilder.
  • Vi försöker ha samma lärare till dig under hela utbildningen.

  Konsultation    40 min 350:-

  Här kartlägger vi elevens behov och förutsättningar, samt kommer fram till vilken lösning som passar eleven bäst

  Ordavkodning   40 min 400:-

  Om du inte har en dokumentation, så kan vi utföra läshastighet och läsförståelse test, detta tar ca 40 min.

  Varmt välkommen att höra av dig om du vill boka en konsultation! 
  0515-14201. info@thorellstrafikskola.se